Učitavam...
Categories

Courses Categories

Viktorija

Aktivnosti u Viktoriji

Skola crtanja


    Škola crtanja u domu za stara lica nudi priliku stanarima da istraže svoju kreativnost i izraze se kroz umetnost. Nastava je prilagođena svim nivoima veština, omogućavajući svakom učesniku da napreduje u svom tempu. Profesionalni instruktori su tu da pruže podršku i inspiraciju, koristeći različite tehnike i materijale. Ova aktivnost ne samo da stimulira umetničke sposobnosti, već i poboljšava fine motoričke veštine i koncentraciju. Zajedničke izložbe radova na kraju kursa pružaju dodatnu motivaciju i čine ponosnim kako učesnike tako i njihove porodice.Zabavni kulturno-umetnicki program


    Zabavno kulturno umetnički programi u domu za stara lica obuhvataju niz proslava koje obogaćuju život stanara kroz muziku, ples, i dramske predstave. Ovi događaji omogućavaju stanarima da se druže i proslave važne datume i praznike, jačajući osećaj zajedništva. Organizuju se tematske zabave koje odražavaju različite kulture i tradicije, čime se promoviše multikulturalno razumevanje i poštovanje. Učestvovanje u pripremi i realizaciji programa daje stanarima osećaj svrhe i pripadnosti. Proslave su takođe prilika za interakciju sa lokalnom zajednicom, uključujući škole i kulturne grupe, što obogaćuje iskustvo za sve uključene.Razne igre koje pospešuju memoriju i motoričku pokretljivost


    Igre usmerene na poboljšanje memorije i motoričke pokretljivosti ključne su za očuvanje mentalne i fizičke agilnosti stanara doma za stara lica. Mozgalice, puzzle igre, i društvene igre dizajnirane su da stimulišu kognitivne funkcije i sprečavaju njihovo propadanje. Aktivnosti kao što su lagane sportske igre ili tai chi prilagođene su starijima, poboljšavajući ravnotežu, snagu i fleksibilnost. Grupne igre promovišu timski duh i socijalizaciju, smanjujući osećaj usamljenosti i izolacije. Redovno uključivanje u ove igre doprinosi poboljšanju samopouzdanja i ukupnog zadovoljstva životom među stanarima.