Usluge

Profesionalno osoblje doma za stare pruža svojim stanarima
sledeće usluge: 

 
- merenje krvnog pritiska
- saniranje dekubitalnih rana
- davanje infuzije
- fizikalnu terapiju
- kontrolisanje nivoa šećera u krvi
- menjanje katetera
- previjanje
- hranjenje
- manikirske i pedikirske usluge
 
Dom za stare Viktorija ishranu svojih stanara u  potpunosti organizuje pod nadzorom
lekara nutricioniste, koja je prilagođena njihovoj životnoj dobi. Ujedno i po potrebi ishrana
u domu se može prilagoditi pojedincu u zavisnosti od njegovog zdrastvenog stanja.
 
U okviru jelovnika našeg doma za stare postoji program za dijabetičare i vegetarijance.
Rukovodeći se principima zdrave ishrane starijih osoba, u skladu sa njihovim zdravstvenim
stanjem ali i potrebama,kao i navikama i verskim opredeljenjem ishrana se sastoji od tri glavna
obroka i dve užine. Ishrana se vrši pod kontrolom nutricioniste.
 
Redovno se pripremaju različiti obroci i užine, dok se kod stanara u zavisnosti od njihove dijagnoze pripremaju i obroci
spremljeni po posebnom režimu ishrane.