Aktivnosti

 
Svakog meseca dom Viktorija organizuje  kreativne časove crtanja 
(male radijonice) gde naši korisnici imaju mogućnost da kroz zabavu 
ispune dan. Isto tako u nekim mesecima imamo postavku izložbe gde 
korisnisci doma ocenjuju najlepši rad.
 
Naš dom svakog meseca pravi zabavu sa živom muzikom koja je prilagođena 
straijim osobama. Korisnici uživaju u lepom ambijentu i opuštaju se uz 
peseme i ples. 
 
Svakako tu su i razne zabavne i društvene igre kao što je šah, karte i 
drugo koje ispunjavaju dane i vežbaju um da bolje pamti .   
Aktinosti nisu samo zabava nego razvijanje, obnavljanje i 
održavanje motornih i kognitivno perceptivnih veština koje 
pomažu  da naši korisnici imaju  što lepše treće doba.